Miten tulla kosmetiikan jakelijaksi?

Miten tulla kosmetiikan jakelijaksi?

Kosmeettiset valmisteet ovat hyötyjensä vuoksi yksi maailman käytetyimmistä tuotteista. Kun otetaan huomioon, että nykyään eivät vain naiset ole huolissaan ihon, hiusten ja ulkonäön hoidosta, vaan myös miehet ovat liittyneet näihin käytäntöihin säilyttääkseen kauneutensa ajan myötä.

Koska tämäntyyppisten tuotteiden kysyntä on suurta, monet ihmiset ovat kiinnostuneet kosmetiikan jakelusta tai myynnistä tyydyttääkseen monien ihmisten tarpeet ja lisätäkseen samalla voittojaan päivä päivältä. Kosmetiikka ei koskaan mene pois muodista ja paljastaa jatkuvan kulutuksen.

Huolimatta kiinnostuksestaan tätä alaa kohtaan tällaiset ihmiset eivät kuitenkaan tiedä, miten aloittaa tällainen liiketoiminta ja erityisesti miten tulla kosmetiikan jakelijaksi menestyksekkäästi. Lue lisää siitä alla.

 

Ensinnäkin, mikä on kosmetiikan jakelija?

Kosmetiikan jakelija on välittäjä, joka järjestää kosmetiikkatuotteiden toimituksen valmistajalta kuluttajalle. Se voi olla itsenäinen henkilö tai yritys, ja se erottuu toisistaan siten, että sillä on mahdollisuus olla vuorovaikutuksessa tavaratalojen, varastojen tai vähittäismyymälöiden kanssa toimittaakseen suurten valmistajien ja jopa vähittäiskauppiaiden tilauksia.

Näin ollen jakelijan päätavoitteena on toimittaa tuote valmistuspaikasta myyntipisteeseen, minkä vuoksi heitä kutsutaan myös ”välittäjiksi”. Yksi heidän tärkeimmistä erityispiirteistään on se, että he ovat yleensä riippumattomia, joten he eivät ole sidoksissa mihinkään puolueeseen ja toimivat vapaina toimijoina omien toiveidensa ja yhteyksiensä mukaan.

Tyypillisesti ammattimaiset jakelijat joutuvat hallinnoimaan lähetysten ja prosessien varastotietokantoja, jotta he voivat ennakoida, milloin tietyt tuotteet loppuvat kaupoista. Kosmetiikan alalla jakelijoiden on koordinoitava toimitukset ja joskus lajiteltava tavarat niiden saapuessa ja kerättävä käytöstä poistetut tuotteet takaisin valmistajalle.

Kosmetiikan jakelijat ovatkin olennainen osa kosmetiikan myyntiä. Ilman niitä monet vähittäiskauppiaat eivät pystyisi hankkimaan kosmetiikkatuotteita, joita he voisivat varastoida ja myydä asiakkailleen. Jopa ilman jakelijoita suurten yritysten myyntiä haittaisi velvollisuus hoitaa useita asiakkaita samanaikaisesti.

 

Mistä löytää liiketoimintamahdollisuuksia jakelijana?

Jotta sinulla olisi enemmän vaihtoehtoja tai mahdollisuuksia ryhtyä tietyn tuotteen tai yrityksen jakelijaksi erityisesti kosmetiikkateollisuudessa, on tärkeää tietää, minne mennä oikeaan aikaan, jotta voit etsiä kumppanuuksia muiden jakelijoiden kanssa laajentaaksesi toimintaa keskenään ja saadaksesi paljon enemmän voittoa.

Siksi tässä ovat tärkeimmät avaimet liiketoimintamahdollisuuksien löytämiseen jakelijana:

 • keskisuurten yritysten kautta, jotka helpottavat kosmetiikan jakelua. Yhdessä niiden kanssa voit hankkia enemmän myyntimahdollisuuksia, koska ne ovat työpaikkoja, joiden on turvauduttava verkostoon, koska niillä ei ole valmiuksia perustaa rakennetta jokaiseen maahan.
 • Messuilla ja alan kokouksissa, sillä näillä sivustoilla voit löytää mielenkiintoisia jakelukonsepteja voittojen tuottamiseksi.
 • Seuraa alakohtaisia innovaatioita muissa maissa; tämä on ratkaisu, jonka avulla voit paitsi tulla jakelijaksi myös innovoida omalla alueellasi ja kiinnittää kohderyhmäsi huomion.

 

Miten ottaa yhteyttä kosmetiikan jakelijaksi valittuun yritykseen?

Toinen olennainen askel, jonka avulla voit ryhtyä tuotemerkin jakelijaksi, on ottaa suoraan yhteyttä yritykseen. Jos teet näin, mahdollisuutesi tulla jakelijaksi ovat suuremmat.

Jos sinulla on siis mahdollisuus osallistua messuille sen yrityksen kanssa, jonka tuotteen haluat esitellä, kannattaa keskustella suoraan heidän edustajiensa kanssa. Tämä voidaan tehdä myyntialueelta käsin, ja kun olet löytänyt keskustelukumppanin, sinun on vain osoitettava kiinnostuksesi heidän artikkeleihinsa ja osoitettava taitosi jakelijana, jotta he kiinnittävät sinuun huomiota.

Mutta jos kyseessä on yritys, jonka sait kosmetiikkamarkkinoita tutkittuasi, parasta on hankkia mahdollisimman paljon tietoa ja ottaa yhteyttä myyntiosastoon puhelimitse tai sähköpostitse. Tämä ei ole vaikeaa niin kauan kuin yritykset keskittyvät myyntiin ja liiketoiminnan laajentamiseen.

Liiketoimintasuunnitelma kannattaa kuitenkin laatia etukäteen. Toisin sanoen sinun on esiteltävä koko jakeluhanke, jonka voit antaa ja toteuttaa, jotta voit taata hyvät voitot yritykselle ja samalla jopa sinulle. Tämä onnistuu kattavan markkinatutkimuksen ja realististen myyntiarvioiden avulla, jotka osoittavat Espanjan markkinoiden potentiaalin ja sen perusteella parhaan jakeluvaihtoehdon.

 

Kosmetiikkayhtiön jakelijaksi ryhtymistä koskevan sopimuksen keskeiset kohdat. 

Jos yritys on kiinnostunut liiketoimintasuunnitelmastasi, on tärkeää, että ennen kuin pääsette sopimukseen keskenänne, neuvottelette joistakin keskeisistä kohdista, jotka olisi sisällytettävä sopimukseenne tuotemerkin ja/tai tuotteen jakelijana. Nämä elementit ovat:

 • Yksinoikeus: Jos ehdotat jakelijaksi, sinun olisi mieluiten pyrittävä yrityksen ainoaksi jakelijaksi Espanjan alueella. Jos saavutat tämän yksinoikeuden, voit luottaa siihen, että muut jakelijat saavat enemmän voittoa ja siten enemmän myyntiä, jotta voit ylittää yrityksen odotukset.
 • Kaupallisen suhteen tyyppi: Muista, että kaupallinen edustaja ei ole sama asia kuin jakelija. Ensimmäisessä tapauksessa työskentelet yksinkertaisesti provisiopalkkiolla, ja sinun on noudatettava alkuperäisen yrityksen kaupallista politiikkaa. Toisaalta jakelijana toimiminen tarkoittaa yrityksen tuotteiden ostamista ja täydellistä vapautta liiketoimintasi harjoittamisessa (riippuen toimittajan kanssa sovituista säännöistä).
 • Myyntitavoitteet: Jotta et tuottaisi pettymystä kyseiselle yritykselle tai tuotemerkille, sinun on neuvoteltava mahdollisimman alhaisesta myyntitavoitteesta. Näin et joudu vaaraan, että he aliarvioivat ammattitaitoasi, ja sen sijaan sinulla on paremmat mahdollisuudet yllättää brändi positiivisesti.
 • Hinnoittelu: Toinen tärkeimmistä tekijöistä, jotta voit olla hyvä kosmetiikan jakelija, on sopia yrityksen kanssa hinnasta, joka auttaa sinua tekemään rahaa tai toisin sanoen varmistamaan optimaaliset voittomarginaalit. Tässä tapauksessa on tärkeää tutkia liiketoimintasuunnitelma täydellisesti, jotta voit pyrkiä mahdollisimman kilpailukykyisiin hintoihin, jotka haluat saada.
 • Markkinointi- ja myyntikustannukset: Kaikki markkinointi- tai kaupalliset toimet, joihin ryhdyt tuotemerkin tuotteiden edistämiseksi, hyödyttävät tuotemerkkiä lyhyellä, keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä. Suosittelemmekin, että varmistat, että yritys on mukana kaupallisissa ponnisteluissa, jotta molemmat onnistuvat.

Kun olette sopineet kaikista edellä mainituista seikoista, voitte laatia sopimuksen, joka lupaa olla molemmille osapuolille edullinen. Kun otetaan huomioon, että näiden keskeisten tekijöiden lisäksi on aiheellista lisätä joitakin hyödyllisiä lausekkeita, jotka ovat suotuisia ja hyödyllisiä. Tämä on parasta tehdä yhdessä erikoistuneen asianajajan kanssa.

Näistä suotuisista ja tärkeistä tekijöistä korostamme seuraavia:

 • Rahoitusehdot: Tämä koskee maksuehtoja, joiden on ennen kaikkea oltava joustavia.
 • Sopimuksen kesto: Kuten kaikissa sopimuksissa, myös tässä on määriteltävä päättymispäivä, ja päättymispäivää valittaessa on parasta valita pysyvä sopimus. Jos tämä ei ole mahdollista, on parasta uusia se ennen sen voimassaolon päättymistä.
 • Lopettamisehdot: Tiettyjen ehtojen rikkominen antaa kummalle tahansa osapuolelle mahdollisuuden irtisanoa sopimus. Siksi on hyvä yrittää ottaa käyttöön ehto, jonka mukaan sopimus voidaan purkaa epäsuotuisan tilanteen sattuessa.
 • Myynninjälkeinen menettely: Älä unohda tehdä yksityiskohtaisesti tärkeitä sopimuksia tästä menettelystä, erityisesti silloin, kun tuotteet ovat viallisia tehtaalta.

 

Haaste alkaa siitä, kun sinusta tulee brändin jakelija.

Kun olet onnistunut hakeutumaan ja ryhtymään jonkin tuotemerkin tai yrityksen jakelijaksi, alkaa todellinen haaste täyttää liiketoimintasuunnitelmasi, täyttää yrityksen odotukset ja osoittaa ammattitaitosi, tehokkuutesi ja yksinoikeutesi. Tästä syystä on aiheellista toteuttaa seuraavat toimet jakelijaksi ryhtymisen jälkeen:

 • Optimaaliset viestintästrategiat: Sinun on luotava laadukas viestintäpolitiikka, joka riippuu kosmetiikasta, jota aiot levittää. Joko klassisella mainonnalla (radio, televisio tai lehdistö) tai mielipidevaikuttajiin, vaikuttajiin ja/tai sosiaalisiin verkostoihin perustuvalla strategialla.
 • Luo hyvät menettelyt ja käytännöt suhteessa yritykseen: Kun olet allekirjoittanut sopimuksen yrityksen kanssa, on tärkeää määritellä tehokkaat menettelyt ja käytännöt, jotta voit toimia virtaviivaisesti ja tehokkaasti ja osoittaa parhaat jakelijan ominaisuudet tuotemerkille.
 • Kokeile ja erehdy, kunnes löydät avaimen: Kuten missä tahansa prosessissa, on tavallista, että molemmilla osapuolilla on vaikeuksia tai kitkaa. Näin voit kuitenkin kokea kokeilu- ja erehdysprosesseja, joiden avulla on helpompi tarkentaa kaupallisia toimia hyvien tulosten saavuttamiseksi ja samalla parantaa suhdetta yritykseen.

 

Todellinen menestystarina: 500Cosmetics

Vuonna 2004 perustettu espanjalainen yritys on nykyään johtava korkealaatuisten kosmetiikkatuotteiden valmistaja ja jakelija. Vuosien varrella sille on ollut ominaista tarjota erilaisia ratkaisuja, joiden tavoitteena on ollut tyydyttää asiakkaiden terveyden, kauneuden ja hyvinvoinnin tarpeet. Lisäksi se on tunnustettu vahvuudestaan ja kokemuksestaan kauneudenhoitoalalla sekä Espanjassa että maailmanlaajuisesti.

Nyt sen pääfilosofia perustuu tehokkuuden ja innovaation tarjoamiseen estetiikan ja terveyden alalla, ja se mukautuu aina asiakkaidensa vaatimuksiin. Ottaen huomioon, että sen lisäksi, että se on korkealaatuinen verkkokauppa, se on myös keskittynyt tarjoamaan hyviä hintoja, jotta se voisi toimia yhtenä Espanjan parhaista kosmetiikkatuotteiden jakelijoista.

Lisätäkseen suosiotaan yritys on päättänyt myydä luonnonkosmetiikkatuotteita, jotka ihon- ja hiustenhoidon lisäksi toimivat kestävällä tavalla suojellakseen ympäristöä ja vaikuttaakseen myönteisesti maapalloon. Tämä oli yksi sen innovatiivisimmista ideoista laajemman yleisön huomion kiinnittämiseksi ja laajentamiseksi.

Ikään kuin tämä ei riittäisi, se on myös onnistunut asemoimaan itsensä optimaaliseksi vaihtoehdoksi tämäntyyppisten tuotteiden toimittajille dropshipping-modaalinsa avulla, jonka avulla se auttaa monia yrittäjiä aloittamaan kosmetiikkaliiketoimintansa. Kun otetaan huomioon, että se takaa etuja, jotka perustuvat alkuinvestointien ja kulujen minimointiin, voit saada voittoja paljon helpommin. Ennen kaikkea sen jatkuvien alennusten ja erittäin tehokkaiden toimitusaikojen vuoksi.

Lyhyt yhteenveto siitä, miten tulla tuotteen parhaaksi jakelijaksi…

 • Analysoi markkinoita tunnetuimpien ja laadukkaimpien kosmetiikkamerkkien löytämiseksi.
 • Kerro, miten voit luoda suoran yhteyden sinuun eniten vetoavaan tuotemerkkiin tai yritykseen, jotta voit luoda kumppanuuden.
 • Valmista vakuuttava liiketoimintasuunnitelma, joka kiinnittää yrityksen huomion ja takaa todellisen tehokkuuden.
 • Määrittele hyvät jakeluolosuhteet, joissa voit työskennellä vapaasti optimaalisten tulosten varmistamiseksi.
 • Neuvottele yksinoikeudesta tuotemerkin ja yrityksen kanssa, jotta saat paljon enemmän mahdollisuuksia tuottaa työpaikkoja ja ansaita rahaa.
 • Pyydä ammattiapua lakimieheltä, jotta voit laatia tavoitteita ja päämääriä koskevan sopimuksen.
 • Huolittele jatkuvasti suhdetta toimittajaan, jotta saavutetaan myönteisiä tuloksia, varmistetaan ammattimaisuus ja hyödytään erinomaisesta kumppanuudesta.

Jätä kommentti

This site is registered on wpml.org as a development site.