Hur blir man distributör av kosmetika?

Hur blir man distributör av kosmetika?

På grund av deras fördelar är kosmetiska produkter bland de mest använda produkterna i världen. Med tanke på att det numera inte bara är kvinnor som bryr sig om att ta hand om sin hud, sitt hår och sitt fysiska utseende, har även männen anslutit sig till dessa metoder för att bevara sin skönhet med tiden.

På grund av den stora efterfrågan på denna typ av produkter har många människor blivit intresserade av att distribuera eller sälja kosmetika för att tillfredsställa så många människors behov och på samma sätt öka sina vinster dag för dag. Kosmetika går aldrig ur tiden och avslöjar en ständig konsumtion.

Men trots sitt intresse för detta arbetsområde vet dessa människor inte hur man startar ett sådant företag och framför allt hur man blir en kosmetikdistributör på ett framgångsrikt sätt. Läs mer om den nedan.

 

Först och främst, vad är en distributör av kosmetika?

En distributör av kosmetika är en mellanhand som ordnar leveransen av kosmetiska produkter från tillverkaren till konsumenten. Det kan vara en oberoende person eller ett företag och kännetecknas av att det har möjlighet att samarbeta med varuhus, lager eller butiker för att leverera beställningar från stora tillverkare och även återförsäljare.

En distributörs huvudsyfte är alltså att leverera en produkt från tillverkningsstället till ditt försäljningsställe, vilket är anledningen till att de också kallas ”mellanhänder”. En av deras främsta särdrag är att de vanligtvis är oberoende och därför inte är bundna till något parti utan agerar som fria agenter, i enlighet med sina ambitioner och kontakter.

Vanligtvis måste professionella distributörer hantera lagerdatabaser över leveranser och processer för att kunna förutse när vissa produkter tar slut i butikerna. När det gäller kosmetika måste distributörerna samordna leveranserna och ibland sortera varorna vid ankomsten och samla in utgånget material för att skicka tillbaka det till tillverkaren.

Kosmetikdistributörer är en viktig del av försäljningen av kosmetika. Utan dem skulle många återförsäljare inte kunna få tag på kosmetiska produkter för att fylla sina butiker och sälja till sina kunder. Även utan distributörer skulle stora företag få problem med sin försäljning på grund av att de måste hantera flera kunder samtidigt.

 

Var hittar man affärsmöjligheter som distributör?

För att få fler alternativ eller möjligheter att bli distributör av en viss produkt eller ett visst företag, särskilt inom kosmetikabranschen, är det viktigt att veta var man ska vända sig vid rätt tidpunkt för att söka partnerskap med andra distributörer för att expandera med varandra och uppnå mycket större vinst.

Här är därför de viktigaste nycklarna för att hitta affärsmöjligheter som distributör:

 • Genom medelstora företag som underlättar distributionen av kosmetika. Tillsammans med dem kan du få fler möjligheter att sälja eftersom de är arbetsplatser som behöver ett nätverk eftersom de inte har kapacitet att upprätta en struktur i varje land.
 • På mässor och branschkonventioner, eftersom du på dessa webbplatser kan hitta intressanta koncept för distribution för att skapa vinster.
 • Spårning av branschinnovationer i andra länder – detta är en lösning som inte bara gör det möjligt för dig att bli distributör, utan också hjälper dig att vara innovativ inom ditt område och fånga din målgrupps uppmärksamhet.

 

Hur kontaktar du det företag som valts ut som distributör av kosmetika?

Ett annat viktigt steg för att bli distributör av ett varumärke är att kontakta företaget direkt. Om du gör detta ökar dina chanser att bli distributör.

Om du har möjlighet att delta i en mässa med det företag som du vill ställa ut produkten på, välj därför att prata direkt med deras representanter. Detta kan göras från försäljningsområdet och när du väl har hittat en samtalspartner behöver du bara visa ditt intresse för deras artiklar och visa dina färdigheter som distributör så att de uppmärksammar dig.

Men om det är ett företag som du fick tag på efter att ha undersökt kosmetikmarknaden är det bästa du kan göra att skaffa så mycket information som möjligt och söka kontakt via telefon eller e-post med försäljningsavdelningen. Detta är inte svårt så länge företagen fokuserar på att sälja och expandera sin verksamhet.

När du lämnar in din affärsplan är det dock bäst att förbereda den i förväg. Det vill säga, du bör presentera hela det distributionsprojekt som du kan anförtro och genomföra för att garantera goda vinster för företaget och även för dig själv på samma gång. Detta kan du göra med hjälp av en uttömmande marknadsundersökning tillsammans med realistiska försäljningsberäkningar som visar potentialen på den spanska marknaden och utifrån detta visar det bästa distributionsalternativet.

 

 

Huvudpunkterna i kontraktet för att bli distributör för ett kosmetikaföretag 

Om företaget är intresserat av din affärsplan är det viktigt att ni förhandlar om några viktiga punkter som bör ingå i ditt avtal som distributör av varumärket och/eller produkten innan ni ingår ett avtal. Dessa element är:

 • Exklusivitet: Med ditt förslag som distributör bör du helst försöka bli företagets enda distributör för det spanska området. Om du uppnår denna exklusivitet kommer du att kunna förlita dig på andra distributörer som står till ditt förfogande för att få större vinster och därmed mer försäljning för att överträffa företagets förväntningar.
 • Typ av affärsförhållande: Tänk på att vara handelsrepresentant är inte samma sak som att vara distributör. I det första fallet arbetar du helt enkelt på provision och måste följa det ursprungliga företagets affärspolicy. Att vara distributör innebär å andra sidan att man köper företagets produkter och har full frihet att bestämma hur man driver sin verksamhet (beroende på de regler man kommit överens om med leverantören).
 • Försäljningsmål: För att inte göra företaget eller varumärket i fråga besviket måste du förhandla fram ett så lågt försäljningsmål som möjligt. På så sätt riskerar du inte att de underskattar din professionalism, utan du har större chans att överraska varumärket positivt.
 • Prissättning: En annan av de viktigaste faktorerna för att bli en bra distributör av kosmetika är att komma överens med företaget om ett pris som hjälper dig att tjäna pengar eller, med andra ord, garantera optimala vinstmarginaler. I detta fall är det viktigt att studera din affärsplan till perfektion för att kunna sträva efter de mest konkurrenskraftiga priserna som du vill få.
 • Marknadsförings- och försäljningskostnader: Alla marknadsföringsåtgärder eller kommersiella åtgärder som du vidtar för att marknadsföra varumärkets produkter kommer att gynna varumärket på kort, medellång eller lång sikt. Vi rekommenderar faktiskt att du ser till att företaget deltar i det kommersiella arbetet så att båda blir framgångsrika.

När ni har kommit överens om alla de punkter som nämns ovan kan ni skapa ett avtal som lovar att vara ömsesidigt fördelaktigt. Med tanke på att det är lämpligt att utöver dessa nyckelelement lägga till några användbara klausuler som är gynnsamma och fördelaktiga. Detta görs bäst i samarbete med en specialiserad jurist.

Bland dessa gynnsamma och viktiga faktorer kan vi lyfta fram följande:

 • Finansiella villkor: Detta avser betalningsvillkor som framför allt måste vara flexibla.
 • Avtalets varaktighet: Som i alla avtal måste man ange ett slutdatum och när man väljer slutdatum är det bäst att välja ett permanent avtal. Om detta inte är möjligt är det bäst att förnya det innan det löper ut.
 • Villkor för uppsägning: Om vissa villkor inte uppfylls kan endera parten säga upp avtalet. Därför är det bra att försöka införa ett villkor som gör det möjligt att bryta avtalet i händelse av en ogynnsam situation.
 • Efterförsäljningsförfarandet: Glöm inte att ange viktiga överenskommelser om detta förfarande, särskilt om produkterna är defekta från fabriken.

 

Utmaningen börjar när du blir distributör av ett varumärke.

När du väl har lyckats ansöka om att bli distributör för ett varumärke eller företag börjar den verkliga utmaningen att uppfylla din affärsplan, möta företagets förväntningar och visa din professionalism, effektivitet och exklusivitet. Därför är det lämpligt att vidta följande åtgärder efter att ha blivit distributör:

 • Optimala kommunikationsstrategier: Du måste skapa en kommunikationspolicy av hög kvalitet, beroende på vilken kosmetika du ska distribuera. Antingen genom klassisk reklam (radio, tv eller press) eller genom en strategi som bygger på opinionsbildare, påverkare och/eller sociala nätverk.
 • Fastställa bra förfaranden och rutiner i förhållande till företaget: Efter att ha undertecknat avtalet med företaget är det viktigt att fastställa effektiva förfaranden och rutiner för att arbeta på ett rationellt och effektivt sätt för att visa upp de bästa distributörskvaliteterna för varumärket.
 • Prova dig fram tills du hittar nyckeln: Som i alla processer är det vanligt att det finns svårigheter eller friktioner på båda sidor. Men det gör det möjligt för dig att uppleva trial and error-processer som gör det lättare att förfina dina kommersiella åtgärder för att uppnå goda resultat och samtidigt förbättra relationen med företaget.

 

Verklig framgångshistoria: 500Cosmetics

Det spanska företaget grundades 2004 och är idag ledande inom tillverkning och distribution av kosmetiska produkter av hög kvalitet. Under årens lopp har företaget kännetecknats av att erbjuda olika lösningar i syfte att tillgodose kundernas behov av hälsa, skönhet och välbefinnande. Dessutom är företaget erkänt för sin styrka och erfarenhet inom skönhetsbranschen både i Spanien och i hela världen.

Nu bygger företagets huvudfilosofi på att erbjuda effektivitet och innovation när det gäller estetik och hälsa och att alltid anpassa sig till kundernas krav. Förutom att vara en högkvalitativ nätbutik har de också fokuserat på att erbjuda bra priser för att vara en av de bästa distributörerna av kosmetiska produkter i Spanien.

För att öka sin popularitet har företaget valt att sälja naturliga kosmetiska produkter som, förutom att de är bra för hud- och hårvård, även agerar hållbart för att skydda miljön och ha en positiv inverkan på planeten. Detta var en av de mest innovativa idéerna för att fånga en bredare publik och expandera.

Som om det inte vore nog har de genom sin dropshipping-modalitet, som hjälper många entreprenörer att starta sin kosmetikaverksamhet, också lyckats positionera sig som ett optimalt alternativ när det gäller leverantörer av denna typ av artiklar. Med tanke på att den garanterar fördelar som bygger på att minimera den initiala investeringen och utgifterna, för att få vinster mycket lättare. Framför allt på grund av de ständiga rabatterna och de mycket effektiva leveranstiderna.

En kort sammanfattning av hur man blir den bästa distributören av en produkt…

 • Analysera marknaden för att hitta de mest erkända och kvalitativa kosmetiska märkena.
 • Ange hur du kan etablera direktkontakt med det varumärke eller företag som tilltalar dig mest för att skapa ett partnerskap.
 • Förbered en övertygande affärsplan som fångar företagets uppmärksamhet och garanterar verklig effektivitet.
 • Skapa goda distributionsförhållanden som gör att du kan arbeta fritt för att uppnå optimala resultat.
 • Förhandla om exklusivitet med varumärket och företaget för att få många fler möjligheter att skapa jobb och tjäna pengar.
 • Sök professionell hjälp av en jurist för att upprätta ett avtal som rör dina mål och syften.
 • Vårda relationen med leverantören hela tiden för att uppnå positiva resultat, säkerställa professionalism och dra nytta av ett utmärkt partnerskap.

Lämna en kommentar

This site is registered on wpml.org as a development site.